E Teachers

E Teachers

Founded: February 1989

Publishers: Yu ZHOU

President: Wei-cheng CHU (National Taiwan University)

Editor: Ti WEI (National Chiao Tung University)

Executive Editor: Rui-Hua LIAO

Editorial Board
Frank T. Y. WANG (National Chengchi University)
Dennis Lin(Chinese Culture University)
Hsiao-chuan HSIA (Shih Hsin University)
Hsin-hsing CHEN (Shih Hsin University)
Hans Huang (National Central University)

Editorial Advisors
MARUKAWA Tetsushi (Meiji University, Tokyo)
Frank T. Y. WANG (National Chengchi University)
Jing WANG (Massachusetts Institute of Technology, USA)
BAIK Youngseo (Yonsei University, Seoul)
Yung-chih LI (National Taiwan University)
Marshall Johnson (University of Wisconsin-Superior, USA)
WANG Hui (Tsinghua University, Beijing)
LI Ron-wu
You-tien HSING (University of California at Berkeley, USA)
Jun-Yi LIN (Tunghai University)
QUAH Sy Ren(Nanyang Technological University, Singapore)
SUN Ge (Chinese Academy of Social Sciences, Beijing)
Cheng-Kuang HSU (Academia Sinica)
Cheng-Shu KAO (Feng Chia University)
Fu CHANG (Academia Sinica)
Angela Ki-che LEUNG (The University of Hong Kong, Hong Kong)
CHEN Yea-Mow (San Francisco State University, USA)
HUI, Po-keung (Lingnan University, Hong Kong)
Wen-hsiung HSU (Writer)
CHUA Beng Huat (University of Singapore, Singpore)
TSAI Chien-Jen (Shih Hsin University)
Chin-jen CHENG (National Taiwan University)
HAMASHITA Takeshi (Sun Yat-Sen University, China)
Perry ANDERSON (University of California, Los Angeles, USA)
Chris BERRY (University of London Goldsmiths, UK)
Gail HERSHATTER (University of California at Santa Cruz, USA)

Advisors
Nai-fei DING (National Central University)
Chin-chung YU (National Tsing Hua University)
Jenn-Hwan WANG (National Chengchi University)
Fred Y. L. CHIU (Academia Sinica)
Josephine C. J. HO (National Central University)
Cheng-hui LU (Tamkang University)
Shang-jen LI (Academia Sinica)
Chiu-Chun LEE (National Taipei University)
Chin-ju LIN (Kaohsiung Medical University)
Chu-joe HSIA (National Taiwan University)
Jinn-yuh HSU (National Taiwan University)
CHEN Kuan-hsing (National Chiao Tung University)
CHEN Zhong-xin (Foundation of Asia-Pacific Peace Studies)
NING Yin-bin (National Central Univerisity)
Chien-san FENG (National Chengchi University)
Liling HUANG (National Taiwan University)
HE Zhao-tian (Chinese Academy of Social Sciences, Beijing)
Bruce Y. H. LIAO (National Chengchi University)
CHAO Kang (Tunghai University)
CHENG Hong-sheng (Writer)
Tsun-Chi CHENG (Union Organizer)
Sechin Yeong-Shyang CHIEN (Academia Sinica)
Wan-wen CHU (Academia Sinica)