E Teachers

E Teachers

Founded: February 1989

Publishers: Yu ZHOU

President: Yin-bin NING (National Central University) 

Editor: Wei-cheng CHU (National Taiwan University)

Executive Editor: Rui-Hua LIAO

Editorial Board
Domestic Editorial Board
Nai-fei DING (National Central University)
Fred Y. L. CHIU (Academia Sinica)
Josephine C. J. HO (National Central University)
Jinn-yuh HSU (National Taiwan University)
CHEN Kuan-hsing (National Chiao Tung University)
CHENG Hong-sheng (Writer)

International Editorial Board
MARUKAWA Tetsushi (Meiji University, Tokyo)
Jing WANG (Massachusetts Institute of Technology, USA)
BAIK Youngseo (Yonsei University, Seoul)
WANG Hui (Tsinghua University, Beijing)
You-tien HSING (University of California at Berkeley, USA)
QUAH Sy Ren(Nanyang Technological University, Singapore)
SUN Ge (Chinese Academy of Social Sciences, Beijing)
HUI, Po-keung (Lingnan University, Hong Kong)
Chris BERRY (University of London Goldsmiths, UK)
Gail HERSHATTER (University of California at Santa Cruz, USA)

Advisors
Chin-chung YU (National Tsing Hua University)
Frank T. Y. WANG (National Chengchi University)
Cheng-hui LU (Tamkang University)
Shang-jen LI (Academia Sinica)
Chin-ju LIN (Kaohsiung Medical University)
Dennis Lin(Chinese Culture University)
Hsiao-chuan HSIA (Shih Hsin University)
Chu-joe HSIA (National Taiwan University)
Hsin-hsing CHEN (Shih Hsin University)
Chien-san FENG (National Chengchi University)
Liling HUANG (National Taiwan University)
Hans Huang (National Central University)
HE Zhao-tian (Chinese Academy of Social Sciences, Beijing)
Bruce Y. H. LIAO (National Chengchi University)
CHAO Kang (Tunghai University)
Ti WEI (National Chiao Tung University)
Wan-wen CHU (Academia Sinica)

International Advisors
Angela Ki-che LEUNG, MIZOGUCHI Yuzo, CHUA Beng Huat, HAMASHITA Takeshi, Perry ANDERSON, Arif DIRLIK